AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring CORAL ESTATE SERVICES & CORAL ESTATE RENTALS

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

CORAL ESTATE SERVICES waar CORAL ESTATE RENTALS onder valt respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.coralestaterentals.com. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken tenzij diegene een hier verwerkersovereenkomst voor heeft gesloten. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van CORAL ESTATE SERVICES. Wees u er dus van bewust dat CORAL ESTATE SERVICES niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van CORAL ESTATE SERVICES.

Wanneer u zich in wilt schrijven op onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of een reservering hebt gemaakt, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die CORAL ESTATE SERVICES verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Taalvoorkeur
- Overige persoons- en/of financiële gegevens die u actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)

CORAL ESTATE SERVICES verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door u aan ons zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

CORAL ESTATE SERVICES heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coralestaterentals.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CORAL ESTATE SERVICES en/of omdat u deze zelf aan CORAL ESTATE SERVICES verstrekt. De doelen van gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
1. Doel: Voor het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Doel: Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame. Grondslag: Omdat u toestemming hiervoor hebt gegeven.
3. Doel: Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
5. Doel: Om goederen en diensten aan u te leveren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
6. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving. Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Om in aanmerking te komen voor een repeater-korting, zullen wij echter uw basisgegevens bewaren totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

MET WIE DEELT CORAL ESTATE SERVICES DE PERSOONSGEGEVENS?
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Deze partijen gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze marketingcommunicatieadviseur, websitebouwer en hostingbedrijf die ervoor zorgdragen dat de online technische kant van onze diensten en website op orde zijn. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Persoonsgegevens worden opgeslagen in ons boekingssysteem en dit gaat via de servers van Verhuuradministratie. Online nieuwsbrieven worden in Mailchimp gemaakt, klanten-e-mails in Outlook, de online chatfunctie via Tawk.to en facturen in Afas.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door CORAL ESTATE SERVICES in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, en in de toekomst geen e-mailings van ons wilt ontvangen kunt u zich te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de mailing. Indien u een contactformulier hebt ingevuld, een reservering voor een villa of auto hebt gemaakt of andere aanvragen doet voor één onze producten en/of diensten, dan zijn uw gegevens bij ons bekend. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar info@coralestaterentals.com. CORAL ESTATE SERVICES zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CORAL ESTATE SERVICES, en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT CORAL ESTATE SERVICES wijst u op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, als u van mening bent dat CORAL ESTATE SERVICES niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website www.coralestaterentals.com wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De cookies worden door de website alleen gebruikt om te zorgen dat bij de Zoek en Boek-functie de datum van uw selectie behouden blijft. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die www.coralestaterentals.com gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

SOCIALE MEDIA BUTTONS
Op de website www.coralestaterentals.com zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.coralestaterentals.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CORAL ESTATE SERVICES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@coralestateservices.com.

Deze privacy- en cookieverklaring is van mei 2018 en bijgewerkt in augustus 2018.